​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
משה ואקניןמנהל תחום (סיכוני יבוא - פירות)הערכת סיכון נגעים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681577צור קשר
משה מלכהמנהל (חוות ניסיונות מו"פ לכיש)מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
יצקר נבומרכז/ת אזורי/ת ורפרנט/ית בכיר/המחוז הנגב08-9920999צור קשר
נבות חקלאימנהל תחום (בעלי כנף)עופות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
נביל עומריממ"ר בכיר מחוזי (גידולי עלים וירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6423929צור קשר
עזרא נדבמפקח מבקר - מערך ניטור נגעיםהגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת050-6241583 ,03-9681502צור קשר
בן ארי נדברכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681778צור קשר
ממצ`ין נדז`דהמדור מצעים ותרביות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681646צור קשר
חלף נדיםמנהל/ת תחום (מחקר ותקציב)מדען ראשי03-9485554צור קשר
מטיאס נוגהיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681649צור קשר
מוזס נועםמנהל תחום (חקלאות ימית)דיג וחקלאות מים03-9485426צור קשר
גולן נוריתמרכז (תיאום ובקרה)משאבי אנושצור קשר
אליהו נוריתכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681757צור קשר
נורית גורןרכזת (רשיונות מיכון חקלאי)מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485350צור קשר
נזאר עבד אלהדי
מולא נזאררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
סלע נחוםמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז גליל-גולןצור קשר
נחום איצקוביץמנכ"ללשכת המנכ"ל03-9485532צור קשר
נטלי גלפנדיועצת לשרלשכת השרצור קשר
גולנדר נטליהמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681926צור קשר
נטע מורמרכז מקצועי ראשי בכיר (הגנת הצומח בירקות)הגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303439צור קשר
גרינברג ניבהרכזת בכירה לתמיכותרשות לתכנון03-9485558צור קשר
אבו רביע נידאלסטודנט/ית חקלאות -פיצו_חיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
ניניו-פופוב נינהעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
שפרכר נינהסטודנטיתשירותים וטרינריים03-9681668צור קשר
דברס נינלמעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681727 03-9688928צור קשר
רבינר ניצןסטודנט/ית חקלאות (מטה הבדואים)משאבי אנושצור קשר
ניצן רוטמןמנהל תחום (הדרים)הדרים, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
ניצן סנשמדריך מחוזי (הדרים - מטעים)מטעים, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816105צור קשר
ניק סטורםעובד מעבדהמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681998צור קשר