​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דברס נינלמעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681727 03-9688928צור קשר
רבינר ניצןסטודנט/ית חקלאות (מטה הבדואים)משאבי אנושצור קשר
ניצן רוטמןמנהל תחום (הדרים)הדרים, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
ניצן סנשמדריך מחוזי (הדרים - מטעים)מטעים, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816105צור קשר
ניק סטורםעובד מעבדהמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681998צור קשר
נזימוב ניקולאימנהל/ת תחום מחוזי נגר ושימור קרקעמחוז גליל-גולן, שימור קרקע וניקוז04-9853075צור קשר
פרוימן נירמנהל אגף בכיר (דייג וחקלאות מים)דיג וחקלאות מים03-9485426צור קשר
חבר נירראש ענף (חקירות - מרכז)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559933צור קשר
אלוני ניריתמרכז/ת בכיר/ה (הכנסות וגביה)חשבות וכספים02-6290161צור קשר
גאבצי ניריתפקידת לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
שרביט נירית-נוראש ענף (מימון והשקעות)השקעות ומימוןצור קשר
נעה אבן עזראסטודנטית נמל אשדודיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8565673צור קשר
אמור נעמהמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש - גיוס ומיון)משאבי אנוש02-6290146צור קשר
ורמוט נעמהמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
זדה נעמימרכז/ת בכיר/ה(התקשרויות פיקוח תקציב ורכשחשבות וכספים02-6290182צור קשר
נעמי אביסרוררכזת לשכהשימור קרקע וניקוז03-9485768
דדון נפתלימרכז (מרחב דרום)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
גלבוע נתןמנהל מחוז העמקיםמחוז העמקים04-6489100צור קשר
לוי נתנאלסגן ממונה (בטחון)משאבי אנוש03-9485680צור קשר
קייס סאוסןרכזת לשכה ב'הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602100צור קשר
טואף סאליןמנהלת ענףשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681444צור קשר
דראושה סאמחראש תחום (ייעור וסביבה)יער ואילנות (פקיד היערות)03-9485715צור קשר
חלא סאמי כריםראש ענף (מודיעין - צפון)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489111צור קשר
ברדנשטיין סבטלנהמנהלת מעבדה לסרולוגיה, מנהלת מרכז ארצי לברוצלוזיסמעבדה לסרולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9811715צור קשר
וייסמן סבטלנהמרכזת חולייתנים וחלזונותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681568צור קשר
סבטלנה דובריניןממ"ר בכיר מחוזי (הגנת הצומח)הגנת הצומח, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
לוי סגליתמנהלת תחום בכירה – (ביקורת פנימית)ביקורת פנימית03-9485478צור קשר
יונס סוג'ודסטודנט חקלאותמחוז המרכזצור קשר
נאסר סוהאמנהלת תחום רישום ורישוי חומרי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, רישום ורישוי תכשירי הדברה03-9681542צור קשר
גריפאת סולטאןראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר