​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
זועבי סולימאןסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז העמקים04-6489151צור קשר
טוויל סיגלרכזת לשכה ב'יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
סיגל פרסוןמנהלת הדרכה במחקר ופיתוחשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO, המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485770צור קשר
סיגל מוניטיןראש ענף (מעקב ובקרה)תכנון ופיתוח הכפר03-9485734 צור קשר
ינקוביץ סיוןמנהלת אגף תקציביםתקציבים03-9485463צור קשר
כהן סימהרכזת לשכה ב'חשבות וכספים02-6290109צור קשר
מיכאל סימנובמעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681937
אפרם סלומוןעובד מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681665צור קשר
אלשיך סלמאןסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז המרכז04-6303409צור קשר
קוניקוב סמדרמרכזת (משאבי אנוש)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)‎03-9681596צור קשר
מויסה סמדרמרכז בכיר (קשרי חוץ)המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485560צור קשר
סמדר גרמהמנהלת ענף, משאבי אנושמשאבי אנוש (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485343צור קשר
שמיר סמדר - שירהרכזת לשכה ב'
מועדי סמירקמ_ט ומתאם (חקלאות)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
סמיר קעדאןמרכז מקצועי ראשי מטה (פוריות)צאן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
ראמי סעאבנירופא לשכהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303414, 04-6303406צור קשר
אבו סיאם סעידמרכז בכיר (אמרכלות)מחוז הנגב08-9920975צור קשר
שמר סעררכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681784צור קשר
דולב סרחיורופא וטרינר ראשי - פיקוח על מוצרים מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), בתי מטבחיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
בטייקו סרפימהראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
עבד גרהמנהל השירותים להגנת הצומח וביקורתשירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681500צור קשר
גריפאת עבדאללהרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
ארקין עדיממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)ייעוץ משפטי03-9485507צור קשר
אסל עדירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)04-6489110צור קשר
בכר עדיעובדת המעבדה לפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681633צור קשר
קרינגל עדימפקח נמל תעופה בן גוריוןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9772240צור קשר
עדי דנגורראש ענף כרומטוגרפיה גזמעבדה לשאריות חומרי הדברה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681553צור קשר
עדי סלוניקומרכז בכיר (פרסומים)המחשה ופרסומים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485592צור קשר
עדי סויסהמדריכה מחוזית (ירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920983צור קשר
איבגי עדנהרכזת לשכה בכירהחשבות וכספים02-6290180צור קשר