​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
קורל בן ישירכזת לשכהלשכת המנכ"ל03-9485532צור קשר
מסיקה קטירכזת (כספים וחשבונות)כספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681671צור קשר
קליף להבמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מנגו)מטעים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6065845צור קשר
אלקרס קלרהרכז/ת לשכה בכירה א'אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש039485369צור קשר
ואן קרבלד קלרהמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
בן-אמו קנדיסרכזת לשכה בכירהדיג וחקלאות מים03-9485426צור קשר
בן הרוש קרןמתמחה במשפטיםייעוץ משפטיצור קשר
בוטון קרןמרכז ארצי לרישום כלביםמרכז רישום כלבים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681610צור קשר
אביב קרןמפקח נמל תעופה בן גוריוןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
קרן אקניןרכזת לשכהלשכת השרצור קשר
אולגקרפוד קרפודרופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
ראובן ניסיםפקח בריאות עופותמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
ראומה למבזמרכז מקצועי ראשי מטה (ריבוי ושתלנות בפירות)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
ראיד אלמחדימדריך מחוזי (צאן)צאן, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
פלאח ראיףמדריך מחוזי (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר03-9681442צור קשר
פלג רביבראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר
רביב אלףיועץ (שר)לשכת השרצור קשר
עאבד רג'ארכז (בריכות ניסיון)דיג וחקלאות מים04-6390651צור קשר
קליגר רואימנהל היחידה (פיקוח על מוצרי הצומח והחי -יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559900צור קשר
רוברטו נתןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (דישון מטעים)שירות שדה, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681463צור קשר
גופמן רוזהמנהלת מעבדה שיטות מולקולריותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681544צור קשר
בומברוב רוזלינהמדור מצעים ותרביות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681653צור קשר
דיצה רוטנברגרופאה וטרינריתמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681682צור קשר
משה רויטל
זליכובסקי רומןמרכז מחסנים, כימיקלים ותרכיביםרכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681638צור קשר
בסט רוןראש ענף (מעבר שימעה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681444צור קשר
הרשקוביץ כהן רונימרכזת בכירה (כלכלה וסטטיסטיקה )חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485669צור קשר
רוני ניביועצת בכירה - מנהל השירותים הווטרינרייםשירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681791צור קשר
רוני אמירמנהל תחום (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485350צור קשר