​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
כהן צביקהסמנכ"ל בכיר (השקעות ומימון)השקעות ומימוןצור קשר
בן-דוד צופיהמתכנן/ת ורפרנט/ית חקלאות תיירותית באיו_שמחוז העמקים04-6489127צור קשר
גזל ציוןמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז השפלה וההר03-9559961צור קשר
כהן ציוןמרכז נמל אשדודהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8520318 ,08-8560852צור קשר
סוויסה ציוןמפקח מבקר נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
פרידקין ציפורהמנהלת תחום (חקר שווקים)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485799צור קשר
רודיק ציפורהעובדת מעבדה למיקרוביולוגיהמעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
צליל שץמדריכה מחוזית (גידולי שדה)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), גידולי שדה, מחוז המרכז046303411צור קשר
רצבי צפורהמרכז (זכויות מטפחים)זכויות מטפחים03-9485450צור קשר
בורשטיין צפורהמנהל תחום (מהנדס ראשי)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485409צור קשר
שאולקר צפניהמנהל מחוז השפלה וההרמחוז השפלה וההר03-9559966/7צור קשר
צפריר גרינהוטמנהל תחום (אגרואקולוגיה)אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
אבו זר קאסםמנהל תחום (נכסים ולוגיסטיקה)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485403צור קשר
אבייב קאריןסטודנטיתאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485438צור קשר
בליך קוביסמנכ"ל שו"ט (למינהל ומשאבי אנוש)מנהלה (שו"ט)03-9681624צור קשר
ד"ר יבגני קוזודוימרכז בכיר נמטולוגיההגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681547צור קשר
אולגה קוניאחמומחית לטוקסיקולוגיהמעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681674צור קשר
קורל בן ישילשכת המנכ"ל03-9485531צור קשר
מסיקה קטירכזת (כספים וחשבונות)כספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681671צור קשר
קליף להבמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מנגו)מטעים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6065845צור קשר
אלקרס קלרהרכז/ת לשכה בכירה א'אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש039485369צור קשר
ואן קרבלד קלרהמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
בן-אמו קנדיסרכזת לשכה בכירהדיג וחקלאות מים03-9485426צור קשר
בן הרוש קרןמתמחה במשפטיםייעוץ משפטיצור קשר
בוטון קרןמרכז ארצי לרישום כלביםמרכז רישום כלבים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681610צור קשר
אביב קרןיבוא יצוא נתב"גיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
אולגקרפוד קרפודרופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
ראובן ניסיםפקח בריאות עופותמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
ראומה למבזמרכז מקצועי ראשי מטה (ריבוי ושתלנות בפירות)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
ראיד אלמחדימדריך מחוזי (צאן)צאן, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר