​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
פלאח ראיףמדריך מחוזי (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר03-9681442צור קשר
פלג רביבראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר
קארו רבקהרכזת לשכה ב'מדען ראשי03-9485554צור קשר
נוי-נקש רבקהרכזת לשכה בכירהמחוז השפלה וההר03-9559999צור קשר
עאבד רג'ארכז (בריכות ניסיון)דיג וחקלאות מים04-6390651צור קשר
קליגר רואימנהל היחידה (פיקוח על מוצרי הצומח והחי -יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559900צור קשר
רוברטו נתןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (דישון מטעים)שירות שדה, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681463צור קשר
חלבי קניני רוואןמ"מ רופא וטרינר הסגרר חיפהיבוא יצוא (שו"ט)04-8623647צור קשר
גופמן רוזהמנהלת מעבדה שיטות מולקולריותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681544צור קשר
בומברוב רוזלינהמדור מצעים ותרביות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681653צור קשר
דיצה רוטנברגרופאה וטרינריתמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681682צור קשר
משה רויטל
זליכובסקי רומןמרכז מחסנים, כימיקלים ותרכיביםרכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681638צור קשר
בסט רוןראש ענף (מעבר שימעה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681444צור קשר
הרשקוביץ כהן רונימרכזת בכירה (כלכלה וסטטיסטיקה )חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485669צור קשר
רוני ניביועצת בכירה - מנהל השירותים הווטרינרייםשירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681791צור קשר
רוני אמירמנהל תחום (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485350צור קשר
זגרון רוניתרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
זמורסקי רוניתמרכזת (מערך ניטור ארצי)הגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מערך ניטור מזיקי הסגר03-9681546צור קשר
רונית מולאעובדת מעבדה להגיינה של מזוןמעבדה להגיינה של מזון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
מטלון רוניתיו"ר ועדת הזכאותאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485308צור קשר
איכר רונןראש ענף (מעבר תרקומיה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אגוזי רועיחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559949צור קשר
בן בנימין רועימרכז בכיר (מפחמות)מחוז השפלה וההר04-6303427צור קשר
שהרבני רותרכזת בכירה מרחב דרוםשירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
הדס רותמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681691צור קשר
ד"ר פרום אריכא רותימנהלת הרשות לתכנוןרשות לתכנון03-9485572צור קשר
רותם גולדשטייןרופא וטרינר אחראי על תחום בתי קירור ומשחטות מרכזפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)04-6489120צור קשר
שקסתא רחלראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגבצור קשר