​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
קמלוב אורליראש ענף (קשרי חוץ)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO, המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485561צור קשר
יוסף אורליראש ענף (בטחון)משאבי אנושצור קשר
גבאי אורלימרכז (מכרזים והתקשרויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9495405צור קשר
בן לולו אורלירכז (לשיווק תוצרת חקלאית-צפון)
יצחק אורליכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681960
עובדיה אורלירכזת לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
רהט אורןיחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
בן סידון אורןראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר, שימור קרקע וניקוז03-9559964צור קשר
שובל אורןמרכז ביקורת נתב_גהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-7789196צור קשר
אורן סטפנירופא וטרינר ממלא מקום במעבדה לפתלוגיהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681605צור קשר
קוסובסקי אורנהלוגיסטיקה ונכסיםנכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485398 צור קשר
אושר גבריאלי יעקביועצת מנכ"ללשכת המנכ"לצור קשר
שמש עדני אושרתמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז המרכז04-6303422צור קשר
אבו-ראס אחמדמרכז בכיר אבחון נגעים בשיטות מולקולריותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681543צור קשר
מיכאל אטינגררופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808102צור קשר
בויארת איברהיםמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
סויצקי איגורמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688919צור קשר
לוחמטוב איגוררכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
פבזנר איילמנהל תחום – (ביקורת פנימית)ביקורת פנימית03-9485893צור קשר
אשל איילמפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
אייל רבןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (גפן מאכל)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485633צור קשר
השחר פפר איילתמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
שמואלי גולדין איילתרופאה וטרינרית ממשלתיתצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688905צור קשר
איילת ליבוביץרופא וטרינר רישוי מזון לבעלי חייםשירותים וטרינריים, האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט)03-9688994צור קשר
איילת דנינומרכזת משתלות הדרים וסובטרופייםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, שתלנות מתקדמת03-9681510צור קשר
אסעד איימןמרכז בכיר (כלכלה ושיווק)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
מרינה איינגורמעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688928 ,03-9681727צור קשר
איל פרנקמדריך מחוזי (יונקים והזנה)בקר, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
סבג אילןמנהל תחום (הנדסת מערכות אלקטרו-מכניות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485300צור קשר
ישראל אילןמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)צור קשר