​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דורימני רחלמרכז בכיר (כספים וחשבונות בנא_מ)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
פנצר רחלסגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנושמשאבי אנוש, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
אבקסיס רחלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
דוייב רחלמרכז (משאבי אנוש)משאבי אנוש039485453צור קשר
טובול רחלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
רחלי שטרןמנהלת לשכהלשכת המנכ"ל03-9485529צור קשר
רחל גבריאלימרכז בכיר - בקר לבשר ופיטוםבקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
אפון רחלימנהל אגףיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688987 ,03-9688986צור קשר
בראון רחל-לאהראש ענף (הדרכה למשתלמים מחו_ל)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO09-9595729צור קשר
חדיגה ריאדמרכז/ת ורפרנט אזורי בכיר (פיתוח הכפר הערמחוז המרכז04-6303412צור קשר
בן עזרא ריבהרופאה וטרינרית ארצית- בתי מטבחיים, משחטות, תחנות מיוןפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
קרלוס ריוסרופא לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
דיאקובר רימהאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681608צור קשר
קוריס-רחמים רינתראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
קטנר ריקימרכזת בכירה, מאגרי מידע לחומרי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681404צור קשר
ריקי מואבממונה (אירועים תערוכות ופרויקטים)מינהל ומשאבי אנוש03-9485305צור קשר
וולקומירסקי ריקרדומעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681634 ,03-9681732צור קשר
שדמון רםמרכז/ת ורפרנט/ית אזורי/ת בכיר/ה תכנון אממחוז גליל-גולן, שימור קרקע וניקוז04-6816112צור קשר
שמיר רמהראש ענף (רישיונות ותמיכות)סחר חוץ03-9485434צור קשר
זרצקי רןעובד משק בעלי חייםמשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241954
בן גיגי רעותסטודנט/ית חקלאות -רשות לתכנוןגורמי ייצורצור קשר
זוהר רעותסטודנט חקלאותמשאבי אנוש
מזור רעיהמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681628צור קשר
אמויאל רענןמנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפר03-9485468צור קשר
גרינברג רפאלממונה הסגריםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים03-9681584צור קשר
רשא ח'לילראש ענף (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602115צור קשר
חליל שאדימרכז (פיקוח יבוא יצוא ודייג ימי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
שאדי סרחאןמדריך מחוזי (שירות שדה)מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
שאדי בליקמדריך מחוזי (עופות)עופות04-6489100צור קשר
שאול בן יהודהמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (הגנת הצומח במטעים)הגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485334צור קשר