​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
עומרי שמיר רמהמרכזת בכירה רישוי ומידעהמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485434צור קשר
זרצקי רןראש ענף משק בעלי חיים מכון וטרינרימשק בעלי חיים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241954
זוהר רעותסטודנט חקלאותמשאבי אנוש
מזור רעיהמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681628צור קשר
אמויאל רענןמנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הכפרתכנון ופיתוח הכפר03-9485468צור קשר
גרינברג רפאלממונה הסגריםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים03-9681584צור קשר
רשא ח'לילראש ענף (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602115צור קשר
חליל שאדימרכז (פיקוח יבוא יצוא ודייג ימי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
שאדי סרחאןמדריך מחוזי (שירות שדה)מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
שאדי בליקמדריך מחוזי (עופות)עופות04-6489100צור קשר
שאול בן יהודהמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (הגנת הצומח במטעים)הגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485334צור קשר
דמתי שאלתיאלממונה (ביקורת חומר ריבוי נוי לייצוא)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681589צור קשר
ארגוב שבתאיראש ענף (מעבר חוסיין)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
גולי שגיאמתכנן תכנוןמחוז הנגב08-9920976צור קשר
חוסיין שדארכזת לשכה וטרינרית גליל גולןשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), מחוז גליל-גולן04-6808100 ,050-6241506צור קשר
יורי שוברופא וטרינר נמל אילתיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
חבר שולמיתמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
לוי שולמיתמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681624צור קשר
שוקי קנוניץמנהל אגף א' (פירות)אגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485623צור קשר
דרוקר שושנהמרכזת בכירה קורסים למשתלמים מחו"לשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO, המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485766צור קשר
שושנה ויצמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פרחים)תחום פרחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
אסטמקר שושנה-שירכזת (קבלת בדיקות ומשלוחים)חדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681772צור קשר
רונן שחףמנהלת/ת ענף אזורימחוז גליל-גולן04-6816100
שחר פינקוביץמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
דותן שימנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירותתכנון ופיתוח הכפר03-9485496צור קשר
רקוביצקי שיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
בוחבוט שימפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
שי יוסףרכז בכיר הסגר אשדודהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎08-8528829צור קשר
אנגל ברנשטיין שירהרופאה וטרינרית מרחבית, דרוםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
אסמאעיל שירזרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר