​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דמתי שאלתיאלממונה (ביקורת חומר ריבוי נוי לייצוא)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681589צור קשר
ארגוב שבתאיראש ענף (מעבר חוסיין)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
גולי שגיאמתכנן תכנוןמחוז הנגב08-9920976צור קשר
חוסיין שדארכזת לשכה וטרינרית גליל גולןשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), מחוז גליל-גולן04-6808100 ,050-6241506צור קשר
יורי שוביבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6323054צור קשר
חבר שולמיתמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
לוי שולמיתמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681624צור קשר
שוקי קנוניץמנהל אגף א' (פירות)אגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485623צור קשר
דרוקר שושנהאמרכלית סינדקו ורכזת חונכות חקלאית ביחידהשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485766צור קשר
שלזינגר שושנהרכזת לשכה א'משאבי אנוש03-9485457צור קשר
שושנה ויצמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פרחים)תחום פרחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
אסטמקר שושנה-שירכזת (קבלת בדיקות ומשלוחים)חדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681772צור קשר
רונן שחףמנהלת/ת ענף אזורימחוז גליל-גולן04-6816100
שחר פינקוביץמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
דותן שימנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירותתכנון ופיתוח הכפר03-9485496צור קשר
רקוביצקי שיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
בוחבוט שימפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
שי יוסףרכז בכיר הסגר אשדודהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎08-8528829צור קשר
אנגל ברנשטיין שירהרופאה וטרינרית מרחבית, דרוםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
אסמאעיל שירזרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
פרי שירירכזת לשכה ב'סחר חוץ03-9485471צור קשר
שירי נובקעובד מעבדהמעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-6981727צור קשר
שירלי יצחקרכזת לשכהאגף פרחים והנדסת הצומח, אגף ענפי שירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
עיטם שלורופא וטרינר מרחביהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681651צור קשר
פרז שלומיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
שלומי זרחיןמדריך מחוזי (דבורים)דבורים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303495צור קשר
אליאסי סיני שלומיתמפקחת מבקרת (נמל)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681551צור קשר
שלומית ציוניסגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורתשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמח03-9681583צור קשר
שלומית אשתהרכזת לשכה אאגף בעלי חיים03-9485311צור קשר
שלי גנץמנהל תחום (ירקות מוגנים בגידולי עלים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר