​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אילן אריהסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681451צור קשר
אמיניאן אילנהסגן מנהל תחום (משכורת)חשבות וכספים026290183צור קשר
זוודה אילנהמנהל/ת תחום (חשבונאות ודיווח)חשבות וכספים03-9485923צור קשר
אריאלי אילנהרכזת לשכה מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
לירז אילתמנהל ענף (רכש)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485922צור קשר
שמרלין אינהמנהל/ת תחום (העסקת עובדים ישראלים בחקלאוגורמי ייצורצור קשר
מיקולה אינהמדור מיקופלסמהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681617צור קשר
גבאי אינסהמעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688957צור קשר
כהן איציקרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
מימון איציקמנהל ענף נב"משירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681699צור קשר
גילרמן אירהמנהלת מעבדת שאריות חומרי הדברהמעבדה לשאריות חומרי הדברה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - אגף כימיה03-9681572צור קשר
שניר אירהרופאה וטרינריתשירותים וטרינריים, צער בעלי חיים (שו"ט)03-9688905צור קשר
שקודה אירינהמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
אירינה פרימקראש ענף קביעת שאריות חומרי הדברהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - אגף כימיה, מעבדה לשאריות חומרי הדברה03-9681553
אופיר איריסמרכזת בכירה (הסגר-מרכז)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9711098צור קשר
דנין איריסמרכז/ת (שכר ומשכורת)חשבות וכספים026290157צור קשר
נעים לוי איריסמתכנתת מערכת Starlimsאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9785824צור קשר
לביא איריסרכזת לשכה בכירהייעוץ משפטי03-9485566צור קשר
בן שמעון איריססגן/ית מנהל אגף א' משאבי אנושמשאבי אנוש02-6290108צור קשר
בונן איריסעוזרת רכזת לשכה וטרנרית גליל גולןשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), מחוז גליל-גולן 04-6808100צור קשר
איתן רכטמנהל תחום אנטומולוגיההגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681560צור קשר
כהן איתןרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
איתן אוזןיועץ (שר)לשכת השרצור קשר
איתן משהמרכז בכיר פקיד יערות ירושליםיער ואילנות (פקיד היערות)03-9559971צור קשר
מילמן אלברטרופא וטרינר לשכתישירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט)08-6235755צור קשר
מחמד אלגבורמפקח מקנה - לשכה וטרינרית הנגבשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים, לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט)08-6232914צור קשר
טל אלדדרופא וטרינר רישוי מזון לבעלי חייםהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681723צור קשר
כהן חללה אלהמרכז/ת בכיר/ה מחוזי שימור קרקע ניקוז וממחוז העמקים, שימור קרקע וניקוזצור קשר
גומברג אלהמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681540/39צור קשר
נאור אלוןראש ענף (דגים חדשים)דיג וחקלאות מיםצור קשר