​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
פודין אלוןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
אלון שוסטרשר החקלאות ופיתוח הכפרלשכת השר039485800 (שלוחה 2)
רונן אלוןמנהל תחום (מהנדס ניקוז ושימור קרקע)שימור קרקע וניקוז03-9559950צור קשר
מאור אלוןמנהל תחום (תכנון פיזי וחקלאות משמרת)שימור קרקע וניקוז03-9485577צור קשר
ארגמן אליחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559952צור קשר
שדה אלימרכז בכיר (וטרינרייה והיתרים)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
אלי מרגליתמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (שושניים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303438צור קשר
פראן אליאסרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
ישראל אליאסףמפקח מקנהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
אליה גלוזמןעובד מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
חגבי אליזבטראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז המרכז04-6303423צור קשר
פוחיל אלינהרכזת לשכההגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520צור קשר
אליסף אליהו עגיברכז/ת בכיר/ה (הסגר-אשדוד)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8528829צור קשר
אוזן אליעדמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241407צור קשר
אליעזר הוכמןמנהל תחום מענקי השקעותחשבות וכספים03-9485420, 02-6290185צור קשר
סולומון אליקיםמרכז תחנות הסגרהגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם03-9681565צור קשר
גורביץ` אלכסמרכז ביקורת-נגבהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8532018צור קשר
פרדיז אלכסרכז זרעים ומשתלות צפוןהגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, שירותים להגנת הצומח ולביקורת054-7685290צור קשר
פרידזאיציק אלכסנדרמרכז/ת ורפרנט/ית אזורי בכיר (מים והשקיהמחוז הנגב, שימור קרקע וניקוזצור קשר
אלכסנדר פיינגרשמרכז בכיר שימור קרקע ניקוז ומיםמחוז המרכז, שימור קרקע וניקוז04-6303424צור קשר
סנדלר אלכסנדרמרכז אזור נגבהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-9945598צור קשר
עמינוב אלכסנדרהעובדת מעבדהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681603צור קשר
זטקובסקי אלכסנדרהעובדת מעבדהמעבדה לסרולוגיה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681684צור קשר
מוסקוביץ אלןמפקח מבקר תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎04-6480362, 02-9943492צור קשר
מנדלשטם אלנהעובדת מעבדהשירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
אליהו אלעדחוקרמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
וולק אלעזרמרכז בכיר (מניעת הדלדלות קרקע והמליחה)התחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559956צור קשר
בלה אלשרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומח08-6581665צור קשר
עלי אמירמנהל/ת ענף אזורימחוז העמקים04-6489640צור קשר
גינוסר אמירמרכז בכיר (כלכלה ויצוא חקלאי)המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485926צור קשר