​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
סאלם אפירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
אפיים פלאופקח בריאות עופותמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
הדס ברנדווין אפרתמנהל תחום בכיר (כלכלה ואיכות)השקעות ומימון03-9485511צור קשר
ורד אפרתסגן/ית בכיר/ה שרותים וטרינריים ורגולציהייעוץ משפטי03-9485477צור קשר
אביאני אפרתהיועץ המשפטיייעוץ משפטי03-9485378צור קשר
חבושה אפרתספריית המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681666צור קשר
אור אפרתמנהלת תחום מידע ונתוניםאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485685צור קשר
גלית אפרתימפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
אוסמן ארזמנהל תחום (מדיניות כלכלית וסטטיסטיקה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485921צור קשר
אהרון ארזראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
למדני אריאלמנהל תחום משאבים ותכנוןאגף לפיתוח - בדואים בנגב03-9485495צור קשר
שחם אריאלמרכז בכיר - תכנון ובקרהמנהלה (שו"ט)03-9681662צור קשר
אריאל סקאי מרכז בכיר פקיד יערות דרוםיער ואילנות (פקיד היערות)08-9960293צור קשר
יעקב אריאלהרכזת לשכה בכירההשקעות ומימון03-9485515צור קשר
אריה יצחקמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מצעים מנותקים)שירות שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
סלומון אשררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
יצהרי אשרראש ענף (מודיעין - מרכז)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559936צור קשר
חן אשררכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9754113צור קשר
כטוני אתירכזת לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
בן-לולו אתימינהל והכשרה הגה"צ, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681504צור קשר
פארס באדרמעבדה לשאריות חומרי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681536צור קשר
אריאלי בוזנחמתמחהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681635צור קשר
לואי בויראתרופא לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
סנדרוב בועזמנהלרכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681694 ,03-9681693צור קשר
גלמן בוריסמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688910צור קשר
נטע בזרנורופאת לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
דהן בטימרכזת אזור נגבהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8520318צור קשר
לוי בטירכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎03-9711098צור קשר
פואד בייבוחרופא לשכהשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241672צור קשר
מקונן בילימפקח מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916 צור קשר