אלפון המשרד

קלמן דיאנה
בית דגן
מרכזת בכירה (מרכז מידע)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485809