אלפון המשרד

פיינר דינה
בית דגן
רכז בכיר (כספים וחשבונות)
דיג וחקלאות מים
03-9485719
03-9485735