אלפון המשרד

קריימר דינה
בית דגן
ראש גף (ניתוח מערכות)
אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485365
03-9485749