אלפון המשרד

בלקר בן דוד דורית
מרכזת בכירה רכש ולוגיסטיקה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מינהל והכשרה (הגה"צ)
03-9681590
03-9681590