אלפון המשרד

כהן דורית
ראש ענף (רכש)
כספים (שה"מ); שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485341