אלפון המשרד

קרואני דורית
ירושלים
מרכז/ת (שכר ומשכורת)
חשבות וכספים
026290132
026290162