אלפון המשרד

דורית טפרה
רכזת לשכה
לשכת המנכ"ל
 03-9485531
03-9485859