אלפון המשרד

דורון בורנשטיין
מרכז הסגר מטענים-דרום
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8528829
08-8528825