אלפון המשרד

איתן רכט
מנהל תחום אנטומולוגיה
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681560
03-9681507

 

 

אקרית חדשה בחצילים - אקרית המוזאיקה של החצילאקרית חדשה בחצילים - אקרית המוזאיקה של החצילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/akarit_chadasha_behazilim.aspx27/03/2019 21:00:00