אלפון המשרד

גומברג אלה
מפקחת מבקרת נמל
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681540/39
03-9681582