אלפון המשרד

דרור אילנה
יועצת מקצועית למנכ"ל
לשכת המנכ"ל
03-9485528