אלפון המשרד

פקר ילנה
מנהלת פרוייקטים
אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485363
03-9485749