אלפון המשרד

ארז לוברני
מנהל יחידת תכשירים וטרינריים; רופא וטרינר
תכשירים וטרינריים (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681748
03-9681739