אלפון המשרד

הירש אטי
בית דגן
ראש ענף (משאבי אנוש)
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
03-9559902
03-9559905