אלפון המשרד

גל פלג
גל פלג
מדריך מחוזי (בקר לבשר)
בקר; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילרשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_2017.aspx26/05/2020 21:00:00
אמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה אמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ofot_june_2020.aspx25/05/2020 21:00:00
זבוב הפירות הים תיכוני בגידול מנגוזבוב הפירות הים תיכוני בגידול מנגוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_tiful_zvov_yamtichon.aspx25/05/2020 21:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהרשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_batta.aspx24/05/2020 21:00:00
המלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןהמלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_hitui_karka.aspx23/05/2020 21:00:00
חשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודיםחשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hancayot_ltipul_ofot.aspx20/05/2020 21:00:00
استعمال الحبوب الكاملة في تغذية المجترات الصغيرة استعمال الحبوب الكاملة في تغذية المجترات الصغيرة https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/استعمال_الحبوب_الكاملة_في_تغذية _لمجترا_ الصغيرة.aspx19/05/2020 21:00:00
מיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורמיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mikun_shum.aspx17/05/2020 21:00:00
سلالات الأغنام م.ز. سمير قعدانسلالات الأغنام م.ز. سمير قعدانhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/سلالا-_لاغنام-.aspx11/05/2020 21:00:00
הנחיות לעונה למגדלי שקדהנחיות לעונה למגדלי שקדhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_shaked.aspx10/05/2020 21:00:00