אלפון המשרד

מרדכי סופיר גי
ראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8662102
04-8602128