אלפון המשרד

עמר חגית
בית דגן
רכז (משאבי אנוש)
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
03-9559908
03-9559905