אלפון המשרד

חיים אורן
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (תמר ותאנה)
מטעים; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

המלצות השקיה ודישון בתמריםהמלצות השקיה ודישון בתמריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hashkaya_dishun_tmarim.aspx25/03/2019 21:00:00
בחינת אפשרות לשליטה על רטיבות הפרי בעת הגדיד באמצעות צמצום ההשקיהבחינת אפשרות לשליטה על רטיבות הפרי בעת הגדיד באמצעות צמצום ההשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_gadid_tmarim_2017.aspx28/01/2018 22:00:00
גידול התאנים בישראלגידול התאנים בישראלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Ficus_carica_2017.aspx17/07/2017 21:00:00
הנחיות לטיפול בחוטרים בזמן שתילההנחיות לטיפול בחוטרים בזמן שתילהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_leshtila_gidul_hotarim_november_2016.aspx09/11/2016 22:00:00
נוהל פינוי עץ נגוע ממטע תמריםנוהל פינוי עץ נגוע ממטע תמריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/chedkonit_hadekel_mata_tmarim_2013.aspx30/11/2013 22:00:00
הנחיות להתמודדות עם חדקונית הדקל האדומה במטע תמריםהנחיות להתמודדות עם חדקונית הדקל האדומה במטע תמריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_chedkonit_hadekel_mata_tmarim_2013.aspx30/11/2013 22:00:00
ייעול השימוש במי קולחין בהשקיית תמריםייעול השימוש במי קולחין בהשקיית תמריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/yeul_hashimus_mey_kolchin_betmarim.aspx13/07/2013 21:00:00