אלפון המשרד

משה חנה
עפולה
ראש ענף (שירות לחקלאי)
מחוז העמקים
04-6489119
04-6489127