אלפון המשרד

הראל גרינבלט
מדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)
מיכון וטכנולוגיה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

סיכום מענקים בוועדה לגידולים חדשים בשנים 2019-2014סיכום מענקים בוועדה לגידולים חדשים בשנים 2019-2014https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentation_gidulim_hadashim.aspx13/06/2020 21:00:00
מיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורמיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mikun_shum.aspx17/05/2020 21:00:00
רשמים מכנס חקלאות מדייקת 2019 - The 12th ECPA, Montpellier, France רשמים מכנס חקלאות מדייקת 2019 - The 12th ECPA, Montpellier, France https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_cenes_precision_agriculture.aspx10/08/2019 21:00:00