אלפון המשרד

חבצלת יחיאלי
חבצלת יחיאלי
מנהלת תחום (משאבי אנוש)
משאבי אנוש (שה"מ); שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485344