אלפון המשרד

מלכה הילה
רכזת לשכה ב'
אגף ירקות; אגף אגרואקולוגיה וגד"ש; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485321