אלפון המשרד

הלל מלכה
מנהל תחום (בקר)
בקר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485311

 

 

הדברת זבובים ברפת - סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרדהדברת זבובים ברפת - סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרדhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/extermination_of_flies_in_a_barn.aspx25/11/2020 22:00:00
ייבוש זבל המדרכים במאצרות בעזרת מאוורריםייבוש זבל המדרכים במאצרות בעזרת מאוורריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/drying_garbage.aspx15/11/2020 22:00:00
בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתבחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_shitat_tsinun.aspx01/12/2018 22:00:00
מצגות וסרטונים מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתמצגות וסרטונים מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentations_yomiyun_cowshed_wastewater_2016.aspx21/12/2016 22:00:00
בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' ואגינלית ככלי לניטור טמפרטורת הפרהבדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' ואגינלית ככלי לניטור טמפרטורת הפרהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/comparative_testing_of_Bolosim_measuring_temperatures_belly_cprv_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
מציאת חלופות למערכת צינון אופטימלית בחצר ההמתנה ברפתמציאת חלופות למערכת צינון אופטימלית בחצר ההמתנה ברפתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/metziat_halufot_lemarchet_tzinon_brefet.aspx08/08/2016 21:00:00
הדברת זבובים ברפת, סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרדהדברת זבובים ברפת, סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרדhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Pest_control_flies.aspx09/06/2013 21:00:00