אלפון המשרד

היא-לי בונפיל
מרכזת חומר ריבוי ואקלום הדרים
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי; חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם
03-9681548
03-9681582