אלפון המשרד

הוכברגר ג'יסל
רכזת לשכה בכירה
לשכת המנכ"ל
03-9485335