אלפון המשרד

הירש יפתח
בית דגן
מרכז (מודיעין)
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
03-9559920
03-9559925