אלפון המשרד

יגאל פרנושי
מדור בקטריולוגיה ופתולוגיה (עופות)
מעבדה למחלות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9688924
03-9681739