אלפון המשרד

שקודה אירינה
מדור וירולוגיה (עופות)
מעבדה למחלות עופות (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681602
03-9681739