אלפון המשרד

ישראל מסטבאום
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פטמים ושיווק)
עופות; מחוז גליל-גולן; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6816100

 

 

השוואת ביצועים מקצועיים בשלוחת הפטםהשוואת ביצועים מקצועיים בשלוחת הפטםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_ona_ofot_2015.aspx03/07/2015 21:00:00
השפעת והטיפול במים ב Hydroflow וריכוז המזון וכמותו על ביצועי הפטמיםהשפעת והטיפול במים ב Hydroflow וריכוז המזון וכמותו על ביצועי הפטמיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tipul_hydroflow_bemaim_ricuz_mazon_al_bituzei_petamim.aspx09/09/2014 21:00:00
הקשר בין גיל להקת האם ואחוז אפרוחים קטנים על אחוז התמותה עד גיל שבועייםהקשר בין גיל להקת האם ואחוז אפרוחים קטנים על אחוז התמותה עד גיל שבועייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/taspit_kesher_ben_gil_mother_lben_efroach.aspx23/07/2013 21:00:00
אפיון הזמן ומות הפטם במשחטה על פי ההלכה היהודיתאפיון הזמן ומות הפטם במשחטה על פי ההלכה היהודיתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/taspit_kilouach_dam_ofot.aspx23/07/2013 21:00:00
התפתחות ביצועי הפטם בישראל בשנים 2000 – 2012התפתחות ביצועי הפטם בישראל בשנים 2000 – 2012https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bitzuaey_petem_bisrael_2000_2012.aspx23/07/2013 21:00:00
השוואת ביצועי הפטמים בלולי אורך ורוחב בשנים 2004 - 2012השוואת ביצועי הפטמים בלולי אורך ורוחב בשנים 2004 - 2012https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashvaat_bitzuaey_ptamim_looleyorech_rochav_2004_2012.aspx23/07/2013 21:00:00
השוואת סוג הטיפנית על ביצועי הפטמיםהשוואת סוג הטיפנית על ביצועי הפטמיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashvaat_sug_tifanit_albitzuaey_ftamim.aspx23/07/2013 21:00:00
השוואת משקל אפרוח בין הגזעים קוב ורוס והקשר ללהקת האםהשוואת משקל אפרוח בין הגזעים קוב ורוס והקשר ללהקת האםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mishkal_efroach_legeza.aspx23/07/2013 21:00:00
ממשק קבלת אפרוחים - חלק א'ממשק קבלת אפרוחים - חלק א'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimshak_kabbalat_efrochim_1.aspx16/07/2013 21:00:00
דפון גדילה בפטמים, 2008דפון גדילה בפטמים, 2008https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_gdila_ptamim_2008.aspx15/07/2013 21:00:00