אלפון המשרד

ישראל יוסלביץ
מרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (מטילות)
עופות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485605

 

 

יומן כיס ללולן: הנחיות לבדיקות איכות המים המוגשים לעופותיומן כיס ללולן: הנחיות לבדיקות איכות המים המוגשים לעופותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pocket_diary_for_the_coop.aspx18/07/2020 21:00:00
חשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודיםחשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hancayot_ltipul_ofot.aspx20/05/2020 21:00:00
דגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלדגשים בתכנון מבנים לגידול מטילות לביצי מאכלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_mivnim_gidul_metilot.aspx03/02/2020 22:00:00
השוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלבהשוואת הרכב מנת הטלה על פי המטפח לעומת מנת הטלה סטנדרטית מסחרית על ביצועי קו מטילות קלות - דקאלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/easy_line_metilot.aspx15/12/2019 22:00:00
הכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותהכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Instructions_for_making_a_chicken_coop.aspx27/08/2019 21:00:00
טיפול בלולי מטילות בין מדגריםטיפול בלולי מטילות בין מדגריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/protokol_ltiful_blulim_2018.aspx23/05/2018 21:00:00
חשיבות מי השתייה והטיפול בהם במשק החי בכלל, ובגידול עופות בפרטחשיבות מי השתייה והטיפול בהם במשק החי בכלל, ובגידול עופות בפרטhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_ofot_july_2017.aspx04/07/2017 21:00:00
אחידות משקל הביצה כמדד לרווחת המטילהאחידות משקל הביצה כמדד לרווחת המטילהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/achidut_miskal_bitza_madda_leracvchat_hamatila.aspx09/09/2014 21:00:00
השפעת הטיפול בחומצות אורגניות במי השתייה ובתערובת על ביצועי הפטםהשפעת הטיפול בחומצות אורגניות במי השתייה ובתערובת על ביצועי הפטםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/homtzut_organiut_bituei_petem.aspx09/09/2014 21:00:00
השוואת שתי רמות מנה יומית מוקצבת למטילות רביה כבדה מגיל 81 שבועות ועד שיא הטלה והשפעתם על אחוזי תמותה וביצועי הרביה במהלך חיי הלהקה.השוואת שתי רמות מנה יומית מוקצבת למטילות רביה כבדה מגיל 81 שבועות ועד שיא הטלה והשפעתם על אחוזי תמותה וביצועי הרביה במהלך חיי הלהקה.https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mana_mukzevet_gil_18_al_achuz_temuta_vebituaee_hatatla.aspx09/09/2014 21:00:00