אלפון המשרד

לוי ישראלה
רכזת לשכה בכירה
מינהל והכשרה (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681500
03-9681507