אלפון המשרד

יצחק קוסטו
מרכז מקצועי בכיר מחוזי (פירות)
מטעים; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9681467

 

 

גידול רימון – הוראות לתחילת העונה גידול רימון – הוראות לתחילת העונה https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_gidul_rimon.aspx29/04/2020 21:00:00
טיפול בסורים ברימון אורגניטיפול בסורים ברימון אורגניhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tiful_surim_brimon_organi.aspx11/05/2014 21:00:00
מדדי מינימום לקטיף ושיווק זן הרימון '116'מדדי מינימום לקטיף ושיווק זן הרימון '116'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/maddi_minimum_lkatif_rimon-.aspx11/05/2014 21:00:00
מניעת התפתחות של רקבונות כתר בפירות רימון בכיריםמניעת התפתחות של רקבונות כתר בפירות רימון בכיריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/rimon_2013.aspx11/05/2014 21:00:00