אלפון המשרד

יצחק דניאל
רכז בכיר הסגר גשרים
‎04-6480362, 02-9943492
04-6482242 ,02-9943715