אלפון המשרד

ורוצלבסקי יצחק
בית דגן
מרכז (תוכניתנים)
אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485376
9485749