אלפון המשרד

שטרן יעקב-ניסים
בית דגן
ממונה (מכרזים והתקשרויות)
נכסים, בינוי ומשק; מינהל ומשאבי אנוש
9485849