אלפון המשרד

קוריס לאוניד
רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-7789196
03-6738112