אלפון המשרד

לימור מזרחי
מרכזת (כספים וחשבונות)
מינהל והכשרה (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681506
03-9681578