אלפון המשרד

מרגריטה וגמן
מנהלת תחום עקומות דעיכה והכרה במעבדות
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; מעבדה לשאריות חומרי הדברה; הגנת הצומח - אגף כימיה
03-9681553