אלפון המשרד

עמרני מירית
מנהלת תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה
הגנת הצומח - סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681526
03-9681533